Om designern

Designern Amanda Ekman praktiserar ”Mindfulness Design” som för henne är kontrast-rikt skapande i närvarons kraft.

Bakgrund bland annat i Telecombranchen som projektledare för mobilnätsuppbyggande, samt inom marknadsföring och affärsplanering. Utomlands kontrakt i Paris, Brasilien och USA. Tidvis en hektisk tillvaro med mycket resande liksom träningen; aerobics, gym, löpning.

En brytpunkt hade varit på väg länge – en återsträvan till det som var.

Att kombinera inspirationen och mångfald av människor med tystnaden, den totala harmoni som fanns i den orörda naturen på Gotland.

Uppväxten präglar värderingarna och sättet att skapa på. Designern växte upp på Gotland, Lummelunda på hästryggen. I ett med naturen. Frihet, stort svängrum, kontraster och naturlighet är viktiga ingredienser i livet. Det präglar också skapandet. Varje mönster kommer inifrån, naturligt. Det som finns längst inne i en människa är också förbundet med alltet. Ofta dras vi till den kärnan eftersom alla är förbundna och vi behöver ofta det som visar oss det.

Harmonin och glädjen och inspirationen balanserar varandra i ett fartfyllt lugn. Uppväxt på hästryggen mitt i naturen är du fullkomligt trygg och ingår i den helhet som universum utgör utan att störa den. Du blir ekorren som springer över grenen. Du blir lärkan som sjunger den soliga måndagsmorgonen. Och dessa blir dig. I samma helhet ingår skapandet. Det som föds ur helheten, in i helheten.

Syftet med skapandet:

Att sprida kärlek, bidraga till att ge människor en mjuk tillvaro i harmoni och glädje.
Att skapa efter den inre drivkraften, ”kallet”.
Att skapa det som jag själv önskar ger mig möjligheten att dela med mig det nya till andra. Miljövänligheten gör att det blir triple win.
Att det blev mattor beror på kvalsterallergi och dammallergi. Det behövdes nya smutsavstötande mattor för att mattorna skulle kunna finnas kvar inomhus.
Ekologiska tyger bidrar till helheten.
De syftar till att skapa en fräsch look, som lättar upp sinnet.
Kontrasterna leker fram glädjen.

Meditation och yoga tränar närvaro, tränar människor existerandet, varandets konst. Och därigenom lycka. Total harmoni uppnås för mig genom att man inte blundar för det obehagliga. Alla känslor är välkomna. Kanske vill man bli av med en känsla att välkomna den blir paradoxalt nog den snabbaste väg till att lösa upp känslan. Hälsa, välbefinnande och harmoni uppnås lättast genom att andas. Andas in närvaron. Då är man redan på rätt väg.

Feng shui respektive wabi sabi har jag upptäckt är det som kommer närmast den grund mitt skapande vilar på.
Helst vill jag inte sätta för mycket rubriker innan jag skapar något, utan det som sker behöver ostördhet.

Skapandet
är en process som för mig kräver total koncentration i nuet. Kommer tankar så sker inte det som ska ske lika optimalt.

Vetandet bortom, det som finns i förbund med alltet – är långt smartare – än någon kan tänka ut, analysera fram, forska fram eller kalkylera. Därför låter jag mig styras av andra krafter än mitt eget huvud. Jag låter skapandet hända. Må det ske som naturen vill. Alla människor har långt inom sig alla svaren och all kunskap om denna optimala harmoni med varandra och naturen. Det enda som hindrar den välmående processen är vi själva. Bruset som vi skapar.

Hållbarheten som jag tror på, är det bestående som inte skadar mer än nödvändigt varesig miljön eller människor.

Min önskedröm är att alla människors hem, alla människor, företag och världen, naturen kan vibrera i balans med varandra. Att ge människan det som behövs just då i tillvaron. Att ge både kontraster och lugnande färger, i olika former. Runt och mjukt, tryggt och lekfullt. Stort, smått, starkt, svagt. Naturlighet och sinnlighet. Skapa en stödjande inspirerande miljö i livets närvaro.